Konnect HQ är administrationsverktyget för Konnect. Du kan se alla teknikers och transportföretags aktiviteter för dina platser, inklusive lageröversikt, lager och andra lagerhållningsaktiviteter.

 1. Konnect HQ-panelen
 2. Navigera i Konnect HQ

Kontoaktivering

Du måste aktivera ditt konto innan du kan logga in. Konnect HQ-användare är vanligtvis administratörer eller supportpersonal hos en kund eller ett transportföretag.

 Så här aktiverar du ditt Konnect HQ-konto:

 1. Kontakta administratören för Konnect HQ.
 2. Be administratören att konfigurera ett användarnamn i Konnect HQ.
 3. Vänta tills aktiveringsmeddelandet kommer.
 4. Gå till länken i aktiveringsmeddelandet.
 5. Följ anvisningarna på webbadressen.
 6. Konnect HQ och Konnect-appen har nu konfigurerats.

Obs! Alla kontoanvändare av Konnect-appen har inte åtkomst till Konnect HQ, men ett Konnect HQ-konto har alltid åtkomst till en Konnect-app.


Låt oss ta en titt på några av de vanligaste uppgifterna i Konnect HQ för att komma igång. 

 1. Visa aktivitet
 2. Skapa en användare
 3. Tilldela en användare till en platsdörr
 4. Visa ordrar
 5. Visa en lageröversikt
 6. Visa inventering
 7. Lägga till transportföretag
 8. Third-Party Maintenance