Avsnittet Ordrar visar orderinformation för alla ordrar.

Det finns olika typer av ordrar i Konnect:

  • Jobbordrar: Jobbspecifika ordrar som skapas för enskilda personer och som hämtas för jobb. De skapas i Konnect HQ och tilldelas antingen en tekniker i Konnect HQ eller tilldelas av teknikern själv i Konnect-appen. Mer information om Konnect-appen finns i ByBox Konnect-app.
  • Lagerordrar Det här är ordrar som har skapats för artiklar som finns i skåpets lager. De kan också skapas i Konnect HQ eller av en tekniker i Konnect-appen som en självbeställning. Mer information finns i Lager.

Du kan använda Konnect HQ när du vill skapa och hantera ordrar som ska tilldelas personer.