Använd Konnect HQ för att hantera lager.

Innan du börjar

  • Du måste ha Lager aktiverat. Be din ByBox-administratör om mer information.

Söker du information om lagerordrar? Titta i Lagerordrar så hittar du allt du behöver känna till om att skapa, visa och redigera lagerordrar.