Huvudfunktionerna innehåller några av de viktigaste åtgärderna du använder i Konnect HQ. Vi tar en titt på de olika skärmarna.