แอป ByBox Konnect

แอป Konnect ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อรวบรวมหรือจัดส่งพัสดุโดยใช้อุปกรณ์มือถือ

What's New

Help Pages

มีอะไรใหม่?

มีอะไรใหม่? การเริ่มต้น การใช้ตำแหน่งที่ตั้ง การใช้การรับพัสดุ สินค้าคงคลังและคลังสินค้า ก …

การเริ่มต้น

มีอะไรใหม่? การเริ่มต้น การใช้ตำแหน่งที่ตั้ง การใช้การรับพัสดุ สินค้าคงคลังและคลังสินค้า ก …

การใช้ตำแหน่งที่ตั้ง

PDF คุณสามารถดูตู้ที่กำหนดให้คุณหรือมีรายการพัสดุที่คุณต้องรวบรวมได้จากหน้าจอ  ตำแหน่งที่ต …

การใช้การรับพัสดุ

หน้าจอ การรับพัสดุ จะแสดงคำสั่งซื้อของคุณทั้งหมด ใช้หน้าจอนี้เพื่อเข้าถึงคำสั่งซื้อของคุณ …

สินค้าคงคลังและคลังสินค้า

มีอะไรใหม่? การเริ่มต้น การใช้ตำแหน่งที่ตั้ง การใช้การรับพัสดุ สินค้าคงคลังและคลังสินค้า ก …

กำหนดและยกเลิกการกำหนดคำสั่งซื้อ

ดูคำสั่งซื้อที่ไม่ได้กำหนด PDF คุณสามารถดูตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ ได้จากหน้าจอ ไม่ได้กำหนด แล …

ดูตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่ง

กระบวนการนี้มีไว้สำหรับผู้ส่งพัสดุที่ใช้ Konnect หากคุณไม่ใช่ผู้จัดส่ง โปรดดู การใช้ตำแหน่ …

จัดส่งพัสดุ

กระบวนการนี้มีไว้สำหรับผู้ส่งพัสดุที่ใช้ Konnect คุณสามารถจัดส่งสินค้าไปที่ล็อกเกอร์ได้โดย …

รับพัสดุที่ส่งคืน

กระบวนการนี้มีไว้สำหรับผู้ส่งพัสดุที่ใช้ Konnect คุณสามารถใช้ตู้ Konnect เพื่อรวบรวมพัสดุท …

จัดส่งพัสดุด้วย Smart Scan

PDF กระบวนการนี้มีไว้สำหรับผู้ส่งพัสดุที่ดำเนินการตามกระบวนการจัดส่งตามงานโดยใช้แอป Konnec …

รับพัสดุที่ส่งคืนด้วย Smart Scan

PDF กระบวนการนี้มีไว้สำหรับผู้ส่งพัสดุที่ดำเนินการตามกระบวนการรับพัสดุที่ส่งคืนตามงานโดยใช …

วิดีโอสอนการใช้งาน

ค้นหาวิดีโอสอนการใช้งานสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีใช้แอป ByBox Konnect มีอะไรใหม่? การเริ่มต้น กา …

คู่มือเริ่มต้นการใช้งานฉบับย่อ

ค้นหาคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับงานทั่วไปที่หลากหลายในแอป ByBox Konnect มีอะไรใหม่? การเริ่มต้น …

พบปัญหาหรือไม่

มีอะไรใหม่? การเริ่มต้น การใช้ตำแหน่งที่ตั้ง การใช้การรับพัสดุ สินค้าคงคลังและคลังสินค้า ก …