Aplikacja ByBox Konnect

Aplikacja Konnect umożliwia użytkownikom dostęp do bezpiecznych lokalizacji w celu odebrania lub dostarczenia przedmiotów za pomocą urządzenia mobilnego.

What's New

Help Pages

Co nowego?

Co nowego? Pierwsze kroki Korzystanie z ekranu Lokalizacje Korzystanie z ekranu Odbiory Ma …

Pierwsze kroki

Co nowego? Pierwsze kroki Korzystanie z ekranu Lokalizacje Korzystanie z ekranu Odbiory Ma …

Korzystanie z ekranu Lokalizacje

PDF Na ekranie  Lokalizacje możesz wyświetlić drzwi, które są przypisane do Ciebie lub zaw …

Korzystanie z ekranu Odbiory

Ekran Odbiory zawiera wszystkie zamówienia. Przy pomocy tego ekranu możesz uzyskać dostęp …

Magazyn i zapasy

Co nowego? Pierwsze kroki Korzystanie z ekranu Lokalizacje Korzystanie z ekranu Odbiory Ma …

Przypisywanie i usuwanie przypisania zamówienia

Wyświetlanie nieprzypisanego zamówienia PDF Na ekranie Nieprzypisane można przeglądać inne …

Wyświetlanie lokalizacji dostawy

Ten proces obowiązuje Dostawców korzystających z Konnect. Jeśli nie jesteś Dostawcą , zoba …

Dostarczanie paczki

Ten proces obowiązuje dostawców korzystających z Konnect. Towar można dostarczyć bezpośred …

Odbieranie zwrotów

Ten proces obowiązuje dostawców korzystających z Konnect. Przy pomocy drzwi Konnect można …

Dostarczanie paczki przy użyciu Smart Scan

PDF Ten proces obowiązuje Dostawców, którzy stosują zadaniowy proces dostawy przy użyciu a …

Odbieranie zwrotów przy użyciu Smart Scan

PDF Ten proces obowiązuje Dostawców, którzy stosują zadaniowy proces zwrotu przy użyciu ap …

Poradniki wideo

Krótkie poradniki wideo na temat korzystania z aplikacji ByBox Konnect. Co nowego? Pierwsz …

Przewodniki szybkiego startu

Jednostronicowe przewodniki objaśniające różne typowe zadania w aplikacji ByBox Konnect. C …

Masz trudności?

Co nowego? Pierwsze kroki Korzystanie z ekranu Lokalizacje Korzystanie z ekranu Odbiory Ma …