Det finns några områden som du kan ändra för att anpassa Konnect HQ till din organisation.

Använda varumärkning

Konnect HQ kan anpassas så att användarna ser ditt företags varumärke.

Så här uppdaterar du varumärket:

 1. Välj Inställningar > Anpassning
 2. Uppdatera relevanta fält.

  FältInformation
  Färg på rubrikbakgrunden

  Välj färg från paletten eller ange ett hexadecimalt värde.

  Färg på rubriktexten

  Välj färg på paletten eller ange ett hexadecimalt värde.

  Rubrikmeny-SVG

  Lägg till en bild i menyrubriken.

  Förhandsgranska rubrikmeny-SVGGranska bilden som lagts till i rubrikmenyn.
  Förhandsgranska textGranska texten i den valda färgen.
  Appmeny-SVG

  Lägg till en bild för menyn i Konnect-appen.

  Förhandsgranska appmeny-SVGGranska bilden som lagts till på appmenyn.
 3. Välj Uppdatera.
  Obs! Du kan också använda Återställ till original eller Avbryt och börja om från början.

  Ditt uppdaterade varumärke visas nu i Konnect HQ och Konnect-appen.