Visa en ej tilldelad order

Du kan visa andra platser och tilldela ordrar från Ej tilldelad-skärmen.

 1. På Ej tilldelad-skärmen väljer du Fler platser.

  1. Om platstjänster är inaktiverade tar Fler platser dig till sökskärmen.
   Obs! Du kan söka på platstitel eller postnummer.

  2. Om du har platstjänster aktiverat visas listan med dina platser. Välj den plats du vill visa.

 2. Tilldela ordrar. För mer information se Tilldela en order.
 3. Du kan gå tillbaka till valfri plats genom att välja Fler platser.

Tilldela en order

Så här tilldelar du en order:

 1. Gå till Ej tilldelad-skärmen.
 2. Visa dina platser.
  1. Om platstjänster är inaktiverade kan du söka du efter platsen.
   Obs! Du kan söka på platsnamn eller postnummer. 
  2. Om platstjänster är aktiverade öppnas den närmaste platsen.
   Obs! Du kan visa information om lagerställeenheter och beskrivningar genom att välja expanderingspilen.
 3. Välj Tilldela för alla relevanta ordrar.
 4. Gå till Hämtningar.

  Ordrarna har nu tilldelats till dig. Du hämtar dina ordrar från Hämtningsskärmen.

Ta bort tilldelning av order

Du kan ta bort tilldelning av en order som du själv har tilldelat dig. Du kan inte ta bort en tilldelning av en order som någon annan har tilldelat dig. 

Så här tar du bort en tilldelning av en order:

 1. Gå till Hämtningar.
 2. Expandera listrutan för att visa orderinformation.


 3. Välj minustecknet och sedan Ta bort tilldelning.

  Ordern tas bort från skärmen. Den är inte längre tilldelad till dig, men du kan visa den i Ej tilldelad