Med Konnect-appen kan du inventera lagret i dina Konnect-skåp.

Obs! Du måste ha behörighet för att använda den här funktionen. Be din ByBox-administratör om mer information.

Inventera lagerinnehåll i en dörr

Om du har åtkomst till våra Lagerdörrar kan du inventera innehållet i det skåpet.

Innan du börjar

 • En inventering ändrar uppgifterna som finns i Konnect HQ. Du måste vara säker på att du vill genomföra processen innan du startar en inventering.

Du kan avbryta under processen. Då sparas inte dina ändringar.

 • Du måste vara tilldelad till ett lagerskåp för att utföra en inventering.

Så här utför du en inventering:

 1. Gå till skåpet du vill inventera.
  Obs! Du måste ha aktiverat Bluetooth och befinna dig nära skåpet du vill öppna.
 2. Tryck på INVENTERING.

  En bekräftelse visas.
 3. Tryck på JA för att fortsätta
 4. Välj platsen du vill inventera.
 5. Tryck på dörren du vill inventera

  Inventeringslistan visas.
 6. Skanna alla artiklar i skåpet. Varje artikel du skannar visas i listan. Nya artiklar är markerade.
 7. Tryck på KLAR.
  En bekräftelseskärm visas.
 8. När du är klar trycker du på JA.
 9. Tryck på GÅ TILLBAKA TILL INVENTERING för att gå tillbaka till skärmen eller stäng skåpet för att slutföra processen.