Du kan visa dörrar, som antingen är tilldelade till dig eller som innehåller artiklar som du behöver hämta, på Platsskärmen .

  • Listikonen visas på kartskärmen och ändrar skärmen till en listvy.
  • Kartikonen visas på listskärmen och ändrar skärmen till en kartvy.

 Listvyn är standardvyn på sidan PLATSER.

Det finns två typer av åtkomst till platser:

  • Tilldelad hämtning
  • Allmän åtkomst

Tilldelad hämtning

Du kan tilldelas paket i dörrar du normalt inte har åtkomst till. Dörrarna visas i en lista eller som kartnålar på PLATSSKÄRMARNA. När du har hämtat din order har du inte längre åtkomst till dessa dörrar.

Allmän åtkomst

Skåp tilldelade till dig visas i din platslista. Skåpets kartnål är grön om en order väntar på dig.


Så här får du mer information om skåpet:

  1. Välj platsen du vill visa.
  2. Välj dörren du vill visa.
  3. En skärm med en olåst dörr visas och appen ansluter till dörren via Bluetooth.

För mer information om att hämta eller returnera ett paket se Använda Hämtningar.