Een niet toegewezen bestelling bekijken

U kunt andere locaties bekijken via het scherm Niet toegewezen en bestellingen toewijzen.

 1. Selecteer Meer locaties in het scherm Niet toegewezen.

  1. Als u Locatieservices hebt uitgeschakeld, brengt Meer locaties u naar het zoekscherm.
   Opmerking: u kunt zoeken op locatietitel of postcode.

  2. Als u Locatieservices hebt ingeschakeld, verschijnt de lijst met uw locaties. Selecteer de Locatie die u wilt bekijken.

 2. Wijs bestellingen toe. Voor meer details, zie Een bestelling toewijzen.
 3. U kunt terugkeren naar elke locatie door Meer locaties te selecteren.

Een bestelling toewijzen

Een bestelling toewijzen:

 1. Ga naar het scherm Niet toegewezen.
 2. Bekijk uw locaties.
  1. Als u Locatieservices hebt uitgeschakeld, kunt u de locatie zoeken.
   Opmerking: u kunt zoeken op locatietitel of op postcode. 
  2. Als u Locatieservices hebt ingeschakeld, wordt de dichtstbijzijnde locatie geopend.
   Opmerking: u kunt SKU en de details van de beschrijving bekijken door de pijl Uitvouwen te selecteren
 3. Selecteer Toewijzen voor alle relevante bestellingen.
 4. Ga naar Ophaalacties.

  De bestellingen zijn nu aan u toegewezen. U kunt uw bestellingen ophalen in het scherm Ophaalacties.

De toewijzing van een bestelling ongedaan maken

U kunt de toewijzing van een bestelling ongedaan maken als u deze oorspronkelijk aan uzelf hebt toegewezen. U kunt een bestelling die iemand anders u heeft toegewezen niet ongedaan maken. 

De toewijzing van een bestelling ongedaan maken:

 1. Ga naar Ophaalacties.
 2. Vouw de vervolgkeuzelijst uit om de bestellingsdetails te bekijken.


 3. Selecteer het streepje en vervolgens Toewijzing ongedaan maken.

  De bestelling wordt van het scherm verwijderd. Deze is niet meer aan u toegewezen, maar u kunt ze nog wel bekijken in Niet toegewezen