Een niet toegewezen bestelling weergeven

U kunt vanuit het scherm Niet toegewezen andere locaties weergeven en bestellingen toewijzen.

 1. Selecteer op het scherm Niet toegewezen Meer locaties.

  1. Als u Locatieservices uitgeschakeld hebt, brengt Meer locaties u naar het zoekscherm.
   Opmerking: U kunt zoeken op locatienaam of postcode.

  2. Als u Locatieservices ingeschakeld hebt, verschijnt de lijst met uw locaties. Selecteer de Locatie die u wilt bekijken.

 2. Wijs bestellingen toe. Zie voor meer details Een bestelling toewijzen.
 3. U kunt terugkeren naar elke gewenste locatie door Meer locaties te selecteren.

Een bestelling toewijzen

Een bestelling toewijzen:

 1. Ga naar het scherm Niet toegewezen.
 2. Bekijk uw locaties.
  1. Als u Locatieservices uitgeschakeld hebt, kunt u zoeken naar de locatie.
   Opmerking: U kunt zoeken op locatienaam of postcode.
  2. Als u Locatieservices ingeschakeld hebt, gaat de dichtstbijzijnde locatie open.
   Opmerking: U kunt details van de SKU en de omschrijving bekijken door de uitbreidingspijl te selecteren.
 3. Selecteer Toewijzen voor alle relevante bestellingen.
 4. Ga naar Ophaalacties.

  De bestellingen zijn nu aan u toegewezen. U kunt uw bestellingen ophalen vanuit het scherm Ophaalacties.

De toewijzing van een bestelling ongedaan maken

U kunt de toewijzing van een bestelling ongedaan maken als u deze oorspronkelijk aan uzelf had toegewezen. U kunt geen toewijzing ongedaan maken van een bestelling die iemand anders aan u heeft toegewezen. 

De toewijzing van een bestelling ongedaan maken:

 1. Ga naar Ophaalacties.
 2. Open de vervolgkeuzelijst om de details van de bestelling te bekijken.


 3. Selecteer het streepje en vervolgens Toewijzing ongedaan maken.

  De bestelling wordt van het scherm verwijderd en is niet meer aan u toegewezen. U kunt de bestelling nog wel bekijken in Niet toegewezen