Lager

Du kan använda Konnect HQ för att expediera lagerordrar i din organisation. Ordrarna kan lagras i skåpen så att förare och tekniker kan hämta dem snabbt.

Skapa en lagerorder

Du kan skapa lagerordrar direkt i Konnect HQ.

Så här skapar du en lagerorder:

 1. Klicka på Lager > Ordrar.
 2. Klicka på Skapa order.
 3. Klicka på Tilldela lagerställeenheter.
  Obs! Om du inte har tilldelat SKU:er till paket kan du tilldela paket här. Information om hur du tilldelar paket finns i Tilldela lagerställeenheter till lagerpaket i Använda lagerställeenheter.
 4. Sök efter lämplig SKU-information.
  Obs! Du kan söka efter ett paketnamn eller filtrera listan efter plats, senaste aktivitet, tilldelad eller ej tilldelad.
 5. Välj en eller flera SKU:er i listan.
 6. Klicka på Tilldela lagerställeenheter.
 7. (Valfritt) Klicka på Tilldela användare
  Obs! Du kanske vill lämna ordern utan tilldelning så att andra användare kan tilldela eller hämta den.
 8. Klicka på Skapa order.
  Ordern visas i lagerlistan i Konnect HQ. Om du har tilldelat en användare till ordern får hen en avisering i Konnect-appen.

Du kan spåra allt lager i Konnect HQ.

Du kan visa den här informationen på två sätt:

 • Lager > sidan Lagerställeenheter
 • Huvudfunktioner > sidan Platser

Visa lagervaror

Så här visar du lagervaror via sidan Lager > Lagerställeenheter:

 1. Välj Lager > Lagerställeenheter.
 2. Välj den blå pilen bredvid den SKU som du vill visa.
 3. Allmän information om SKU:n visas:
  • Antal platser
  • Antal dörrar
  • Antal artiklar
  • Antal problem
 4. Välj lämplig plats.
 5. Visa mer information om lagret i dina dörrar.


Flik

Information

Antal

Anger antalet artiklar i varje dörr.

Lagerordrar

Visar information om lagerordrar.

Jobbordrar

Visar information om jobbordrar.

Problem

Listar fel eller problem med lagret i dörrarna. Till exempel visas ett fel i Konnect HQ om du har en artikel som inte är kopplad till en SKU men som har skannats in i dörren.


Så här visar du lagervaror via sidan Huvudfunktioner > Platser:

 1. Välj Huvudfunktioner > Platser.
 2. Välj den blå pilen bredvid platsen som du vill visa.
 3. Visa mer information om lagret i dina dörrar.

Visa information om lagerordrar

Du kan visa information om en viss lagerorder.

Visa lagerinformation:

 1. Välj Lager > Ordrar.
 2. Visa alla jobbordrar.
 3. Jobbordrar kan filtreras på olika fält:

  Fält

  Information

  Typ

  Välj en eller ingen av följande:

  • Lager 
  • Självbeställning

  Status

  Välj en eller ingen av följande:

  • Pågår 
  • Utförd 
  • Avbruten

  Tilldelad/Ej tilldeladVälj ett eller inget av följande alternativ:
  • Tilldelad till användare 
  • Ej tilldelad till användare

  PlatsAnge platsen.
  StartdatumVälj startdatum.
  SlutdatumVälj slutdatum.

Redigera lagerorder

Du kan göra ändringar i lagerordern.

Redigera referensnummer

Så här redigerar du referensnumret:

 1. Välj Redigera.
 2. Ange ett nytt nummer i Referens.
 3. Välj Redigera lagerorder.
  Ditt referensnummer uppdateras.

Ändra SKU-information för en lagerorder

Du kan ändra SKU-informationen på sidan Lagerorder.

Byta användare:

 1. Välj Lager > Ordrar.
 2. Sök eller filtrera för att hitta lagerordern.
 3. Välj den blå pilen bredvid lagerordern som du vill visa.
 4. Välj önskad knapp:

Fält

Information

Lägg till lagerställeenhet

Välj för att lägga till en ny lagerställeenhet till ordern.

Återställ ändringar av lagerställeenhet

Välj om du vill ångra ändringar av antalet lagerställeenheter.

Tillämpa ändringar av lagerställeenhet

Välj om du vill verkställa ändringen av antal lagerställeenheter.

Byta användare eller ta bort tilldelning av användare till en lagerorder

Du kan ändra användartilldelningen via sidan Information om lagerorder.

Byta användare:

 1. Välj Lager > Ordrar.
 2. Sök eller filtrera för att hitta lagerordern.
 3. Välj den blå pilen bredvid lagerordern som du vill visa.
 4. Om en användare har tilldelats kan du ändra användare eller ta bort tilldelningen för användaren.
 5. Om en användare inte är tilldelad kan du lägga till användare.