Avsnittet Tekniker visar orderinformation för ej lagerförda ordrar.

Ordrar

Det finns olika typer av ordrar i Konnect:

 • Jobbordrar: Jobbspecifika ordrar som skapas för enskilda personer och som hämtas för jobb. De skapas i Konnect HQ och tilldelas antingen en tekniker i Konnect HQ eller tilldelas av teknikern själv i Konnect-appen. Mer information om Konnect-appen finns i ByBox Konnect-app.
 • Lagerordrar Det här är ordrar som har skapats för artiklar som finns i skåpets lager. De kan också skapas i Konnect HQ eller av en tekniker i Konnect-appen som en självbeställning. Mer information finns i Arbeta med lager.

Du kan använda Konnect HQ när du vill skapa och hantera ordrar som ska tilldelas personer.

Visa ordrar

Du kan se alla dina jobbordrar på skärmen Ordrar i Konnect HQ.

Så här visar du jobbordrar:

 1. Välj Tekniker > Ordrar.
 2. Visa alla jobbordrar.
 3. Jobbordrar kan filtreras på olika fält:

Fält

Information

Status

Välj en eller ingen av följande:

 • Aktiva ordrar
 • Utförda ordrar
 • Avbrutna ordrar

Tilldelad/Ej tilldeladVälj ett:
 • Tilldelad till användare
 • Ej tilldelad till användare

PlatsAnge platsen.
StartdatumVälj startdatum.
SlutdatumVälj slutdatum.

Visa orderstatus

Du kan visa status för en jobborder i avsnittet Tekniker.

 1. Välj Tekniker > Ordrar.
 2. Sök eller bläddra tills du hittar ordern du vill visa.
 3. Välj den blå pilen bredvid ordern.
  Orderns status visas mitt på skärmen. Orderstatus kan vara Hämtad, Aktiv eller Avbruten.

Skapa en order

Du kan skapa jobbordrar som är tilldelade eller ej tilldelade i Konnect HQ.

Skapa ej tilldelade jobbordrar:

 1. Välj Tekniker > Ordrar.
 2. Välj Skapa order.
 3. Välj Tilldela paket.
 4. Markera rutan bredvid det aktuella paketet i listan Tilldela paket.
 5. Välj Tilldela paket.
 6. Välj Skapa order.
  Jobbordern är nu klar. Den är tillgänglig i systemet och kan tilldelas en användare vid ett senare tillfälle. Ordern visas i listan över jobbordrar.


Skapa en tilldelad jobborder:

 1. Välj Tekniker > Ordrar.
 2. Välj Skapa order.
 3. Välj Tilldela paket.
 4. Markera rutan bredvid det aktuella paketet i listan Tilldela paket.
 5. Välj Tilldela paket.
 6. Välj Tilldela användare.
 7. Välj rutan bredvid relevant användare.
 8. Välj Tilldela användare.
 9. Välj Skapa order.
  Jobbordern är nu klar. Den är tilldelad och klar att hämtas av användaren. Ordern visas i listan över jobbordrar.

Redigera en order

Du kan redigera jobbordrar i Konnect HQ.

Så här redigerar du en jobborder:

 1. Välj Tekniker > Ordrar.
 2. Välj den blå pilen bredvid ordern du vill ändra.

Sidan Jobborder läses in. Du kan göra följande på sidan Jobborder:

Åtgärd

Gör så här

Redigera orderidentifierare

 1. Välj Redigera.
 2. Uppdatera fältet Orderidentifierare
  Fältet uppdateras.
Byta eller lägga till användare
 1. Bredvid det tilldelade användarnamnet väljer du Byt användare.
 2. Välj den nya användaren som ska tilldelas. 
  Den tilldelade användaren uppdateras.
Ta bort tilldelning av användare
 1. Bredvid det tilldelade användarnamnet väljer du Ta bort tilldelning av användare.
  Jobbordern är kvar i systemet men är inte tilldelad.
Ta bort paket
 1. Markera de paket som du vill ta bort
 2. Välj Ta bort valda
  Paketen visas inte längre i jobbordern.|
Tilldela paket
 1. Välj Tilldela paket.
 2. Tilldela de paket som du vill lägga till i jobbordern.
 3. Välj Tilldela paket.
  Paketen tilldelas jobbordern.

Tilldela en order

Du kan tilldela en order till en användare i Konnect HQ.

Så här tilldelar du en order:

 1. Välj Tekniker > Ordrar.
 2. Välj den blå pilen bredvid ordern som du vill tilldela.
 3. Välj Lägg till användare.
 4. Sök eller bläddra tills du hittar användaren du vill visa.
 5. Välj den blå pilen bredvid användarens namn.
  Ordern tilldelas användaren.

Tilldela ett paket till en användare

Du kan tilldela ett paket till en användare i Konnect HQ.

Så här tilldelar du ett paket till en användare:

 1. Gå till Aktivitet.
 2. Sök efter aktiviteten via valfritt fält, t.ex. en streckkod eller ett spårningsnummer.
 3. Välj sidan Dörrar/profil för ordern.
 4. Välj Innehåll.
 5. Välj Tilldela till användare för att tilldela paketet.

Om du inte känner till streckkoden men vet paketets placering:

 1. Välj Huvudfunktioner > Platser.
 2. Välj på lämplig plats.
 3. Välj på lämplig dörr.
 4. Välj på fliken Innehåll.
 5. Bredvid lämpligt paket väljer du Tilldela till användare
 6. Välj Skicka.