Instrumentpanelen är startsidan för Konnect HQ och den visar snabbt några av de viktigaste uppgifterna om dina team och aktiviteter.

Låt oss titta närmare på varje område.

Aktivitet

I rutan Aktivitet visas alla aktiviteter som är associerade med dina dörrar.Fält

Information

TypVisar typen av aktivitet, t.ex. leverans, hämtning eller problem.

Plats

Visar var leveransen eller returen utfördes.

Dörr/profil

Visar typ av dörr för leveransen eller returen.

Paketinfo

Visar detaljer om leverans- eller returpaketet, inklusive spårningsnummer.

Referenser

Visar tillgängliga referensnummer, inklusive ordernummer eller maskinvarureferens.

Tid

Visar tiden för leveransen eller returen.

Användare/förare

Visar förarens eller kundens användarnamn för leveransen eller returen.

Företag

Visar användarens företagsnamn.


Du kan visa mer information om aktiviteter genom att klicka på Visa all aktivitet och gå till sidan Aktivitet. Se Arbeta med aktiviteter om du vill visa historiska data.

Kontoinställningar

Du kan visa kontoinställningarna via vilken sida som helst i Konnect HQ. Klicka på Kontoinställningar under ditt namn för att visa mer information. 
 

Fält

Information

Förnamn

Visar ditt förnamn. Du kan redigera det här fältet direkt från den här sidan genom att klicka på Redigera.

Efternamn

Visar ditt efternamn. Du kan redigera det här fältet direkt från den här sidan genom att klicka på Redigera.

E-post

Visar din registrerade e-postadress. Du kan redigera det här fältet direkt från den här sidan genom att klicka på Redigera.

Lösenord

Visar ditt registrerade lösenord. Du kan återställa det här fältet direkt via den här sidan genom att klicka på Återställ.

Sök

I sökfältet  instrumentpanelen kan du söka i  Konnect HQ. Du kan också utföra mer riktade sökningar på enskilda sidor. Sökfunktionen på instrumentpanelen ger dig en översikt över ditt innehåll. 
 

Logga ut

Du kan logga ut från Konnect HQ i det övre högra hörnet.

Mer hjälp

Hjälpknappen öppnar onlinehjälpen om Konnect HQ. Du kan navigera genom olika procedurer och söka med nyckelord för att hitta hjälp- och supportinformation.