Låt oss ta en titt på skärmarna i Konnect HQ.

Inloggning

Inloggningsskärmen är startpunkten i Konnect HQ. Se till att du har ett giltigt användarnamn och lösenord innan du loggar in på den här skärmen.

Kärna

I avsnittet Huvudfunktioner visas huvudfunktionerna i Konnect HQ.

 • Aktivitet
 • Användare
 • Platser
 • Innehåll i skåpet
 • Transportföretag


Aktivitet

På sidan Aktivitet visas information om leveranser och returer på dina platser. Du kan hitta information som plats, spårningsnummer samt tid och användare som är relaterade till varje aktivitet. Du kan också exportera den här informationen direkt från sidan.

Användare

På sidan användare visas all användarinformation och du kan skapa, redigera eller inaktivera användare. Du kan också tilldela användare till en dörr eller skicka e-postmeddelanden om aktivering för att en användare ska komma igång.

Platser

På sidan Platser visas all information om dina platser och du kan exportera informationen.


Innehåll i skåpet

På sidan Dörrinnehåll visas information om vad som finns inuti dörrarna samt leveranshistorik.

Det inkluderar information om alla dörrprofiler, bland annat:

 • leveransdörrar
 • returdörrar
 • lagerdörrar

Du kan också söka efter specifik information och exportera data från den här sidan.

Transportföretag

På sidan Transportföretag visas information om transportföretag som ni arbetar med. Du kan lägga till, redigera eller inaktivera ett transportföretag och transportföretag till dörrar. Du kan också exportera uppgifterna.

Tekniker

Avsnittet Tekniker visar information om vad dina tekniker arbetar med, t.ex. jobbordrar.

Ordrar

Du kan använda Konnect HQ när du vill skapa och hantera jobbordrar som ska tilldelas tekniker. Mer information om jobbordrar finns i Arbeta med jobbordrar.

Lager

Du kan använda Konnect HQ för att expediera lagerordrar i din organisation. Ordrarna kan lagras i skåpen så att förare och tekniker kan hämta dem snabbt.

 • Lagerställeenheter
 • Lageröversikter
 • Lagerordrar
 • Inventering i Konnect HQ

Lagerställeenheter

En lagerställeenhet är en gruppering av artiklar som ska hämtas regelbundet. Låt oss säga att du har en särskild uppsättning kablar som behövs för ett jobb. Du kan skapa en lagerställeenhet som innehåller kablarna. När en tekniker behöver denna lagerställeenhet kan hen beställa och hämta den, eventuellt direkt.

Lageröversikter

Du kan visa alla lagerplatser från den här sidan.

Lagerordrar

Du kan använda Konnect HQ för att skapa och hantera lagerordrar som ska tilldelas tekniker. Tekniker på fältet kan också skapa lagerordrar, så kallade självbeställningar, som du kan hantera från den här sidan. Dessa självbeställningar kan skapas i HQ eller appen, beroende på användare och profil. Mer information om lagerordrar finns i Arbeta med lager.

Inventering

Du kan utföra en fullständig inventering av alla artiklar i dina dörrar på lagerplatser med Konnect-appen. På sidan Inventering visas resultaten av kontrollerna och du kan vidta åtgärder om det behövs.

Inställningar

Det finns några områden som du kan ändra för att anpassa Konnect HQ till din organisation.

Anpassning

Du kan ändra utseendet och känslan i Konnect HQ så att det passar din organisations varumärke, bland annat genom att ändra logotypen och färgerna i Konnect HQ.

Skanningsvalidering

Med skanningsvalidering kan du skapa specifika profildörrar så att alla paket som går in och ut ur dörrarna matchar de streckkoder du anger. Mer information finns i Använda skanningsvalidering