Konnect HQ är administrationsverktyget för Konnect. Du kan se all aktivitet på dina platser, inklusive tekniker- och transportföretagsjobb, lageröversikter och andra lageraktiviteter.

  1. Visa instrumentpanelen
  2. Visa Konnect HQ-skärmar