Aby zaktualizować dane w profilu, wybierz opcję Ustawienia konta u góry po prawej stronie w Konnect HQ.

Możesz teraz zaktualizować swoje imię, nazwisko i adres e-mail, a także zresetować hasło.