Voorraad

Met Konnect HQ kunt u voorraadbestellingen voor uw organisatie uitvoeren. Deze bestellingen kunnen al in kluizen zijn neergezet, zodat chauffeurs of technici de bestellingen snel kunnen ophalen.

Een voorraadbestelling aanmaken

U kunt voorraadbestellingen direct vanuit Konnect HQ aanmaken.

Een voorraadbestelling aanmaken:

 1. Klik op Voorraad > Bestellingen.
 2. Klik op Bestelling aanmaken.
 3. Klik op SKU's toewijzen.
  Let op: als u geen SKU's aan pakketten hebt toegewezen, kunt u hier Pakketten toewijzen. Zie voor het toewijzen van pakketten SKU toewijzen aan voorraadpakket in SKU's gebruiken.
 4. Zoek naar geschikte SKU-gegevens.
  Let op: u kunt zoeken op een pakketnaam of de lijst filteren op Locatie, Recente activiteit, Toegewezen of Niet toegewezen.
 5. Selecteer een of meerdere SKU's in de lijst.
 6. Klik op SKU's toewijzen.
 7. (Optioneel) Klik op Gebruiker toewijzen
  Let op: u kunt de bestelling ook niet toewijzen, zodat een van uw gebruikers eraan kan worden toegewezen of de bestelling kan ophalen.
 8. Klik op Bestelling aanmaken.
  De bestelling verschijnt in uw voorraadlijst in Konnect HQ. Als u een gebruiker hebt toegewezen aan de bestelling, ontvangt deze een melding in de Konnect App.

U kunt al uw voorraaditems traceren in Konnect HQ.

U kunt deze informatie op verschillende manieren weergeven:

 • Voorraad > pagina SKU's
 • Kern > pagina Locaties

Voorraaditems weergeven

Voorraaditems weergeven vanuit Voorraad > pagina SKU's:

 1. Selecteer Voorraad > SKU's.
 2. Selecteer de blauwe pijl naast de SKU die u wilt weergeven.
 3. Er wordt algemene informatie over de SKU weergegeven:
  • Aantal locaties
  • Aantal deuren
  • Aantal items
  • Aantal problemen
 4. Selecteer de relevante locatie.
 5. Geef meer details weer van de voorraad in uw deuren.


Tabblad

Details

Aantal

Geeft aan hoeveel items er in iedere deur aanwezig zijn.

Voorraadbestellingen

Geeft de gegevens van de voorraadbestellingen weer.

Taakbestellingen

Geeft de gegevens van de taakbestellingen weer.

Problemen

Geeft aan welke storingen of problemen zich voordoen met de voorraad in deuren. De Konnect HQ geeft bijvoorbeeld een storing aan als u een item hebt dat niet gekoppeld is aan een SKU, maar wel in de deur is gescand.


Voorraaditems weergeven vanuit Kern > pagina Locaties:

 1. Selecteer Kern > Locaties.
 2. Selecteer de blauwe pijl naast de Locatie die u wilt bekijken.
 3. Geef meer details weer van de voorraad in uw deuren.

Details van voorraadbestelling bekijken

U kunt informatie van één specifieke voorraadbestelling bekijken.

Voorraaddetails bekijken:

 1. Selecteer Voorraad > Bestellingen.
 2. Bekijk alle taakbestellingen.
 3. Filter de taakbestellingen indien nodig op verschillende velden:

  Veld

  Detail

  Soort

  Selecteer een of geen van de volgende:

  • Voorraad 
  • Eigen bestelling

  Status

  Selecteer een of geen van de volgende:

  • In uitvoering 
  • Voltooid 
  • Geannuleerd

  Toegewezen/Niet toegewezenSelecteer een of geen van de volgende:
  • Toegewezen aan gebruiker 
  • Toewijzing aan gebruiker ongedaan gemaakt

  LocatieVoer de locatie in.
  BegindatumSelecteer de begindatum.
  EinddatumSelecteer de einddatum.

Voorraadbestelling bewerken

U kunt uw voorraadbestelling wijzigen.

Verwijzingsnummer bewerken

Het verwijzingsnummer bewerken:

 1. Selecteer Bewerken.
 2. Voer in Verwijzing een nieuw nummer in.
 3. Selecteer Voorraadbestelling bewerken.
  Uw verwijzingsnummer is nu bijgewerkt.

SKU-gegevens van een voorraadbestelling wijzigen

U kunt de SKU-gegevens wijzigen vanuit de pagina Voorraadbestelling.

Een gebruiker wijzigen:

 1. Selecteer VoorraadBestellingen.
 2. Zoek of filter om de Voorraadbestelling te vinden.
 3. Selecteer de blauwe pijl naast de voorraadbestelling die u wilt bekijken.
 4. Selecteer de juiste knop:

Veld

Details

SKU toevoegen

Selecteer om een nieuwe SKU aan de bestelling toe te voegen.

Wijzigingen in SKU ongedaan maken

Selecteer om wijzigingen in het SKU-aantal ongedaan te maken.

Wijzigingen in SKU toepassen

Selecteer om wijzigingen in het SKU-aantal toe te passen.

Een gebruiker wijzigen of de toewijzing aan een voorraadbestelling ongedaan maken

U kunt de toewijzing aan een gebruiker wijzigen vanuit de pagina Details van voorraadbestelling.

Een gebruiker wijzigen:

 1. Selecteer Voorraad > Bestellingen.
 2. Zoek of filter om de Voorraadbestelling te vinden.
 3. Selecteer de blauwe pijl naast de voorraadbestelling die u wilt bekijken.
 4. Als er een gebruiker is toegewezen, kunt u de Gebruiker wijzigen of de Toewijzing aan een gebruiker ongedaan maken.
 5. Als er geen gebruiker is toegewezen, kunt u een Gebruiker toevoegen.