Laten we ons eens wat meer verdiepen in de schermen van de Konnect HQ.

Aanmelden

Het inlogscherm is het eerste scherm dat u ziet in de Konnect HQ. Zorg dat u over een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord beschikt voor u hier inlogt.

Kern

Het gedeelte Kern toont de hoofdfunctionaliteit van de Konnect HQ.

 • Activiteit
 • Gebruikers
 • Locaties
 • Inhoud deur
 • Transporteurs


Activiteit

Op de pagina Activiteit ziet u details over leveringen en retourzendingen op uw locaties. U vindt hier informatie over locatie, traceernummers en de tijdstippen en gebruikers die aan iedere activiteit zijn gekoppeld. U kunt deze informatie ook direct vanuit deze pagina exporteren.

Gebruikers

Op de pagina Gebruikers vindt u alle gebruikersinformatie en kunt u gebruikers aanmaken, bewerken of uitschakelen. U kunt ook gebruikers toewijzen aan een deur of activeringsberichten opnieuw verzenden, zodat gebruikers aan de slag gaan.

Locaties

Op de pagina Locaties vindt u alle gegevens over uw locaties, en u kunt deze gegevens van hieruit exporteren.


Inhoud deur

De pagina Deurinhoud bevat informatie over de inhoud van deuren, en over de geschiedenis van leveringen.

Het gaat hier om informatie over alle deurprofielen, zoals:

 • leveringsdeuren
 • deuren voor retourzendingen
 • voorraaddeuren

Vanuit deze pagina kunt u ook specifieke informatie opzoeken en gegevens exporteren.

Transporteurs

Op de pagina Transporteurs vindt u gegevens over transporteurs waarmee u werkt. U kunt een transporteur toevoegen, bewerken of uitschakelen, en u kunt transporteurs aan deuren toevoegen, deze toewijzing bewerken en uitschakelen. Ook kunt u al deze gegevens exporteren.

Technicus

Het gedeelte Technicus geeft aan waar uw technici aan werken, bijvoorbeeld taakbestellingen.

Bestellingen

U kunt Konnect HQ gebruiken om taakbestellingen aan te maken en te beheren, en toe te wijzen aan technici. Zie Werken met taakbestellingen voor meer informatie over taakbestellingen.

Voorraad

Met Konnect HQ kunt u voorraadbestellingen voor uw organisatie uitvoeren. Deze bestellingen kunnen al in kluizen zijn neergezet, zodat chauffeurs of technici de bestellingen snel kunnen ophalen.

 • SKU's
 • Voorraadoverzichten
 • Voorraadbestellingen
 • Voorraadcontrole in Konnect HQ

SKU's

Een SKU is een groep items die regelmatig moeten worden opgehaald. Stel, u hebt een specifieke set kabels die nodig zijn voor een taak. U kunt een SKU voor de kabels aanmaken, en als een technicus deze SKU nodig heeft, kan deze besteld en opgehaald worden, mogelijk zelfs direct.

Voorraadoverzichten

U kunt al uw locaties met voorraad vanuit deze pagina bekijken.

Voorraadbestellingen

Met Konnect HQ kunt u voorraadbestellingen die u aan technici wilt toewijzen aanmaken en beheren. Technici kunnen ook voorraadbestellingen aanmaken in de vorm van eigen bestellingen, die u kunt beheren vanuit deze pagina. Deze eigen bestellingen kunnen worden aangemaakt in de HQ of de App, afhankelijk van de gebruiker en het profiel. Zie voor meer informatie over voorraadbestellingen Werken met voorraad.

Voorraadcontrole

U kunt voor alle items in uw deuren op voorraadlocaties een volledige voorraadcontrole uitvoeren met de Konnect App. Op deze pagina Voorraadcontrole ziet u de resultaten van deze controles en kunt u indien nodig actie ondernemen.

Instellingen

Er zijn een paar instellingen die u kunt aanpassen om de Konnect HQ specifiek op uw organisatie af te stemmen.

Huisstijl

U kunt het uiterlijk van uw Konnect HQ aanpassen aan de huisstijl van uw organisatie, inclusief het logo en de kleuren van Konnect HQ.

Scanvalidatie

Met Scanvalidatie kunt u deuren met een specifiek profiel aanmaken, zodat u er zeker van bent dat alle pakketten die in en uit die deuren gaan, passen bij de barcodes die u instelt. Zie Werken met scanvalidatie voor meer informatie.